Praktijk Lichaamsgerichte Therapie

Lichaamsgerichte of Biodynamische massage en psychotherapie is een op zichzelf staande therapievorm, maar zij kan ook vaak heel goed een aanvulling zijn op de reguliere medische en geestelijke gezondheidszorg. In veel gevallen wordt samengewerkt of overlegd met de verwijzer. Er zijn zorgverzekeraars die de therapie vergoeden, maar ook wordt regelmatig (soms gedeeltelijke) vergoeding gegeven door bijvoorbeeld de werkgever of de sociale dienst. Dit is per persoon en per regio verschillend. Het is in elk geval de moeite waard om hiernaar bij de betreffende instanties te informeren.

Als huisarts, arbo- en bedrijfsarts krijgt u steeds vaker te maken met mensen die lijden aan klachten van psychische aart. Uw patiënten kunnen bij de Praktijk Lichaamsgerichte Therapie op korte termijn terecht voor specialistische hulpverlening op maat.

Biodynamische massage en psychotherapie kan voor u een waardevolle aanvulling zijn op het bestaande netwerk van psychologen, psychotherapeuten en psychosociale hulpverleners.

Klachten die aanleiding kunnen zijn voor doorverwijzing:

 • Stress
 • Depressiviteit
 • Trauma verwerking
 • Stemmingsstoorinissen
 • Angststoornissen
 • Gebrek aan energie, zonder medisch aanwijsbare oorzaak
 • Overbelasting
 • Eetproblemen
 • Begeleiding van mensen met levensbedreigende ziekte
 • Seksuele problemen
 • Vrouwenhulpverlening
 • Huishoudelijk geweld

Werkgerelateerd:

 • Overwerktheid
 • Overspannenheid
 • Burn-out
 • Conflicten in de werkomgeving, met collega’s of klanten/cliënten

De Praktijk Lichaamsgerichte Therapie onderscheidt zich op de volgende punten:

 • Persoonlijke, individueel gerichte begeleiding
 • Cliënten werken gedurende het hele behandeltraject met een vaste behandelaar
 • Indien gewenst directe samenwerking met u als verwijzer om de hulpverlening te optimaliseren en de lijnen kort te houden
 • Indien van toepassing: nauwe samenwerking met vak therapeuten zoals bijv. huisarts en/of fysiotherapeuten
 • Specialisatie in een doeltreffende behandeling van uiteenlopende klachten met blijvend resultaat
 • Kortdurende oplossingsgerichte werkwijze
 • In geval van ernstige ziekte huisbezoek en begeleiding in het ziekenhuis

Mocht u vragen hebben of persoonlijk kennis willen maken kunt u contact opnemen met de therapeut.