Praktijk Lichaamsgerichte Therapie

Vergoedingen door zorgverzekeraars

De behandelingen door veel therapeuten die bij de SBLP zijn geregistreerd worden door een aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende polis. Niet alle zorgverzekeraars geven deze vergoeding, en ook is de hoogte van deze vergoeding niet gelijk. Vaak is dit afhankelijk van de soort aanvullende polis van de verzekerde. Er zijn ook therapeuten die niet onder de vergoedingsregeling vallen. Vraag dit dus specifiek bij de  betreffende therapeut na.

Voor alle zorgverzekeraars geldt dat vergoeding alleen mogelijk is voor individuele therapeutische sessies. Andere behandelingen of activiteiten die door een therapeut worden aangeboden, zoals coaching, relatiebegeleiding en cursussen of workshops, vallen niet onder de vergoedingen.

Een overzicht van de vergoedingen zorgverzekeraars SBLP 2018 vindt u hier.

In sommige gevallen is het de vergoeding afhankelijk van extra voorwaarden die door de zorgverzekeraar worden gesteld. Zo vergoedt zorgverzekeraar VGZ (en de aan VGZ gekoppelde merken) alleen therapeuten die in de zogenaamde zorggids (“Vergelijk & Kies”) zijn opgenomen.

Het overzicht van door de VGZ gecontracteerde therapeuten vindt u hier.

Vergoeding voor Lichaamsgerichte Therapie